Persoonscontrole Bedrijfscontrole Inzage API

 

Welkom bij de documentatie van de CrimiMail API

 

 

 

Application programming interface (API) is een definitie op basis waarvan een softwareprogramma kan communiceren met de CrimiMail applicatie

 

De CrimiMail applicatie beschikt over twee API’s.

 

 

 Check API
 Middels de check API bent u in staat Rapporten via uw systeem op te vragen. 
 U verstuurt middels de API de te controleren 
bedrijfs-, persoons- en 
 ID-bewijsgegevens en u ontvangt 
de betreffende data terug in XML formaat 
 inclusief een link voor het ophalen van het rapport in HTML en PDF. Check API (rapporten)
Account API
Middels de account API bent u in staat gedeeltes van een account aan te leveren.
Op basis van de aangeleverde gegevens zullen ingestelde acceptatiecontroles worden gestart.
Ook is het mogelijk afbeeldingen van ID-bewijzen te versturen en te verwerken.
sms- en Email-validaties uit te laten voeren en betalingen te laten verwerken. 
Daarnaast kunt u door middel van de account API gebruikers en bedrijven beheren
 . Account API (accountbeheer)

 

Contact

Bedrijfsnaam: CrimiMail support
Algemene voorwaarden
Postbus: 333
Postcode: 2740 AH
Plaats: Waddinxveen
Algemeen telnr.: +31 (0)85 732 55 22
Faxnr.: +31 (0)85 732 55 21
E-mail: info@crimimail.com